Test w ramach NFZ

Przychodnia Panaceum, zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Zdrowia wykonuje bezpłatnie testy w kierunku SARS CoV-2 wyłącznie Pacjentom zagrożonym ciężkim przebiegiem COVID-19. W przypadku objawów infekcji (gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, duszności, ból mięśni, ból gardła, biegunka, ból głowy, utrata węchu lub smaku) u osób zagrożonych ciężkim przebiegiem COVID-19, czyli osób:

 • w wieku powyżej 65 lat,
 • z aktywnym procesem nowotworowym (nowotwory złośliwe),
 • leczonych immunosupresyjne,
 • z niewydolnością serca,
 • z chorobą niedokrwienną serca,
 • kardiomiopatią,
 • cukrzycą,
 • POCHP,
 • otyłością (BMI ≥35),
 • z przewlekłą chorobą nerek,
 • pensjonariuszy domów pomocy społecznej,

lekarz kieruje Pacjenta na wymaz antygenowy (do gabinetu diagnostyczno-zabiegowego przychodni), którego wynik otrzymujemy w przeciągu 15 minut. W przypadku gdy wynik testu jest dodatni, Pacjenci otrzymują bezpłatny lek zapobiegający namnażaniu wirusa SARS-CoV-2 (Molnupilavir – Lagevrio), pomagający szybko powrócić do zdrowia. Obecnie nie nakłada się izolacji i kwarantanny. Biorąc pod uwagę dostępność leku dedykowanego do leczenia COVID-19, zachęcamy osoby z objawami infekcji, nienależących do grupy ryzyka (spełniających minimum jedno z kryteriów wymienionych powyżej) do zgłaszania się do poradni – leczenie można włączyć wyłącznie do piątego dnia od wystąpienia objawów, w późniejszym czasie leczenie nie może zostać wdrożone.