PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

Neurologia dziecięca jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnozowaniem i leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego wieku rozwojowego (0-18 lat). Z uwagi na jego złożoność, zarówno pod względem strukturalnym jaki i czynnościowym, procesy chorobowe toczące się w jego obrębie wywołują liczne objawy związane z uszkodzeniem (wrodzonym, okołoporodowym, nabytym) różnych struktur anatomicznych.
Najczęstszymi problemami z jakimi zgłaszają się Opiekunowie Pacjentów to obserwacja rozwoju, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, bóle głowy, podejrzenie stanów napadowych, trudności szkolne, zaburzenia snu, moczenie nocne i dzienne, problemy z zachowaniem, oraz zaburzenia emocji i koncentracji uwagi. Diagnostyka obejmuje szczegółowy wywiad, badanie neurologiczne, laboratoryjne, obrazowe, genetyczne oraz konsultacje specjalistyczne, w szczególności psychologiczne. Poradnia Neurologii Dziecięcej działa na podstawie kontraktu z NFZ, przyjmując bezpłatnie Pacjentów z prawem do świadczeń do wyczerpania limitu punktów przysługujących na dany rok. 

R E J E S T R A C J A

Rejestracji można dokonać telefonicznie (67 349 22 22), lub osobiście. Do prawidłowej rejestracji niezbędne są dane Dziecka: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (Rodzice dzieci do 3 miesiąca życia nie mających nadanego numeru PESEL podają swój PESEL) oraz skierowanie od lekarza. Skierowania do poradni Neurologii Dziecięcej są ważne do momentu ustania przyczyny ich wystawienia (niezależnie od daty wystawienia skierowania przez lekarza kierującego).

Na pierwszej wizycie w poradni Opiekunowie winni przedstawić całą posiadaną dokumentację medyczną, włącznie z konsultacjami psychologicznymi.UWAGA!Informujemy, że skierowania wydane z Poradni Neurologii Dziecięcej zrealizować można bezpłatnie tylko w wybranych placówkach.

Placówka posiada umowy z :

Skierowanie na badania tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (MRI) można zrealizować w dowolnej placówce posiadającej kontrakt z NFZ. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z „Informacją” pod numerem telefonu 67 349 22 22