Test prywatnie

WYMAZ

Wykonujemy wymazy w kierunku COVID-19 met. Real Time RT-PCR lub antygenową. Badanie służy do wykrywania/wykluczenia aktualnie trwającej infekcji COVID-19.


met. Real Time RT-PCR       cena: 330,00 zł (język polski, angielski, niemiecki, inne)    
Badanie służy do wykrywania/wykluczenia aktualnie trwającej infekcji COVID-19. Wyniki są dostępne w ciągu 24 godzin od wymazu. Po wykonaniu badania będzie możliwe wygenerowanie certyfikatu UE . Badanie należy umówić pod numerem 67 349 22 22 lub 506064971, w chwili umawiania terminu badania należy wybrać język, w którym ma zostać przygotowany wynik/zaświadczenie. Z powodu konieczności wysłania próbek do laboratorium, wymazy pobieramy wyłącznie w dni robocze. Badanie należy opłacić gotówką lub kartą płatniczą w dniu badania.met. antygenowa jakościowa         cena: 130,00 zł (język polski lub angielski)
W odróżnieniu do met. RT-PCR wynik dodatni potwierdza aktualną infekcję COVID-19, natomiast negatywny jej nie wyklucza. Wyniki są dostępne w ciągu 15 minut od wymazu. Zaświadczenia wydajemy w języku polskim lub angielskim. Po wykonaniu badania aktualnie NIE ma możliwości wygenerowania certyfikatu UE. Badanie należy umówić pod numerem 67 349 22 22 lub 506 064 971, w chwili umawiania terminu badania należy wybrać język, w którym ma zostać przygotowane zaświadczenie. Wymazy antygenowe wykonujemy 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne (po wcześniejszym umówieniu). Badanie należy opłacić gotówką lub kartą płatniczą w dniu badania.