Działania niepożądane

https://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitorowanie-bezpieczeństwa-leków/wytyczne-–-co-i-w-jaki-sposób-zgłaszać/jak

Zasady zgłaszania działań niepożądanych

Każde postępowanie lecznicze (leki, sprzęt, zalecenia) może powodować działania niepożądane. Masz prawo zgłosić wszystkie działania, które podczas postępowania leczniczego, wydają ci się niewłaściwe. Są to zarówno działania szkodliwe, jak i takie, które powodują uczucie dyskomfortu. Powinieneś je zgłosić nawet jeśli nie masz pewności, w myśl zasady „Jeżeli masz wątpliwości – zgłoś”.

Kto może zgłosić działanie niepożądane:

– pacjent,
– jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny,
– osoba wykonująca zawód medyczny.

Jak zgłosić działanie niepożądane leków

Skorzystaj ze specjalnego formularza, który znajdziesz na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wypełnij go, wpisując wszystkie niezbędne dane. Twoje zgłoszenie musi przede wszystkim zawierać:
– nazwę produktu leczniczego;
– opis reakcji niepożądanej, czyli wymienienie co najmniej jednego objawu;
– dane chorego – inicjały, płeć, wiek masa ciała;
– dane zgłaszającego – imię, nazwisko, sposób kontaktu (adres, telefon, faks, e-mail).

Zachęcamy do jak najbardziej szczegółowego opisu z podaniem wszystkich dostępnych informacji.
Więcej szczegółów i niezbędne dane kontaktowe znajdziesz na stronie URPL.

Jak zgłosić inne działania niepożądane

Wszystkie inne działania niepożądane zleconego postępowania leczniczego (sprzęt, zalecenia, np. dieta), można zgłosić lekarzowi prowadzącemu lub wypełnić i przesłać formularz (pobierz formularz). Skan wypełnionego formularza można przesłać na adres mailowy panaceumzlotow@gmail.com (w celu ochrony danych osobowych plik należy zabezpieczyć hasłem, hasło przekazać telefonicznie pod numerem 67 349 22 22), lub listownie na adres: PPL Jerzy Stępień Panaceum PL, 77-400 Złotów, Nieznanego Żołnierza 41 z dopiskiem „zgłoszenie działania niepożądanego”.