Informacje ogólne

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej zajmuje się wszystkimi problemami zdrowotnymi oraz profilaktyką chorób (min. bilanse, szczepienia ochronne, profilaktyka chorób krążenia, układu oddechowego) i promocją zdrowia Pacjentów bez względu na ich wiek i płeć. 

Świadczenia poradni podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ (bezpłatnie) są udzielane:

1.    Osobom, które wypełniły deklarację (pobierz deklarację do lekarza) i (pobierz deklarację do pielęgniarki) i dokonały wyboru lekarza / pielęgniarki POZ. W przypadku posiadania profilu zaufanego i IKP (https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta) można złożyć e-deklarację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, można złożyć deklarację i zapisać się tylko do jednego lekarza/pielęgniarki;

2.      Osobom przebywającym czasowo na terenie Powiatu Złotowskiego posiadającym deklaracje do lekarzy/pielęgniarek POZ w miejscu swojego stałego zamieszkania- w sytuacjach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia (bez konieczności składania deklaracji);

3.      Osobom posiadającym ważną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) wydaną przez inne państwo niż Polska- w sytuacjach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni funkcjonują: 

– gabinety lekarskie: (pediatryczny i internistyczny),
– gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej),
– gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz punkt szczepień.