Kontakt


PPL Jerzy Stępień Panaceum PL

ul. Nieznanego Żołnierza 41,

77-400 Złotów

Informacja: 67 349 22 22

(z połączeniem do gabinetów).

Kierownik ds. administracji:

mgr Urszula Stępień: 506 06 49 71

panaceumzlotow@gmail.com

W przypadku awarii telefonu stacjonarnego
uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem


570-227-005

UWAGA!
Telefon czynny wyłącznie
w czasie awarii telefonu stacjonarnego.