PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

Neurologia dziecięca jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnozowaniem i leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego wieku rozwojowego (0-18 lat). Z uwagi na jego złożoność, zarówno pod względem strukturalnym jaki i czynnościowym, procesy chorobowe toczące się w jego obrębie wywołują liczne objawy związane z uszkodzeniem (wrodzonym, okołoporodowym, nabytym) różnych struktur anatomicznych.
Najczęstszymi problemami z jakimi zgłaszają się Opiekunowie Pacjentów to obserwacja rozwoju, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, bóle głowy, podejrzenie stanów napadowych, trudności szkolne, zaburzenia snu, moczenie nocne i dzienne, problemy z zachowaniem, oraz zaburzenia emocji i koncentracji uwagi. Diagnostyka obejmuje szczegółowy wywiad, badanie neurologiczne, laboratoryjne, obrazowe, genetyczne oraz konsultacje specjalistyczne, w szczególności psychologiczne. Poradnia Neurologii Dziecięcej działa na podstawie kontraktu z NFZ, przyjmując bezpłatnie Pacjentów z prawem do świadczeń w ramach hramonogramu przyjęć poradni. 

R E J E S T R A C J A

Rejestracji można dokonać telefonicznie (67 349 22 22), lub osobiście. Do prawidłowej rejestracji na pierwszą wizytę niezbędne są dane Dziecka: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (Rodzice dzieci do trzeciego miesiąca życia nie mających nadanego numeru PESEL podają swój PESEL) oraz skierowanie od lekarza, udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ (nie dotyczy pacjentów przyjmowanych na podstawie art. 32a., art. 57, art. 47 1a i 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Pierwsza wizyta musi być wizytą ambulatoryjną (osobistą). Skierowania do poradni Neurologii Dziecięcej są ważne do momentu ustania przyczyny ich wystawienia (niezależnie od daty wystawienia skierowania przez lekarza kierującego). W przypadku kolejnych wizyt Pacjent może zostać umówiony na wizytę osobistą, teleporadę lub wizytę recepturową (powtórne recepty). W przypadku teleporady, świadczenie udzielane jest poprzez wykonanie połączenia przez przychodnię do opiekuna dziecka. 

Na pierwszej wizycie w poradni Opiekunowie winni przedstawić całą posiadaną dokumentację medyczną, włącznie z konsultacjami psychologicznymi. Informujemy, że skierowania wydane z Poradni Neurologii Dziecięcej zrealizować można bezpłatnie tylko w wybranych placówkach.

Placówka posiada umowy z :

Skierowanie na badania tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (MRI) można zrealizować w dowolnej placówce posiadającej kontrakt z NFZ. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z „Informacją” pod numerem telefonu 67 349 22 22