PORADNIA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

Neurologia dziecięca jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnozowaniem i leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego wieku rozwojowego (0-18 lat). Z uwagi na jego złożoność, zarówno pod względem strukturalnym jaki i czynnościowym, procesy chorobowe toczące się w jego obrębie wywołują liczne objawy związane z uszkodzeniem (wrodzonym, okołoporodowym, nabytym) różnych struktur anatomicznych.
Najczęstszymi problemami z jakimi zgłaszają się Opiekunowie Pacjentów to obserwacja rozwoju, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, bóle głowy, podejrzenie stanów napadowych, trudności szkolne, zaburzenia snu, moczenie nocne i dzienne, problemy z zachowaniem, oraz zaburzenia emocji i koncentracji uwagi. Diagnostyka obejmuje szczegółowy wywiad, badanie neurologiczne, laboratoryjne, obrazowe, genetyczne oraz konsultacje specjalistyczne, w szczególności psychologiczne. Poradnia Neurologii Dziecięcej działa na podstawie kontraktu z NFZ, przyjmując bezpłatnie Pacjentów z prawem do świadczeń w ramach hramonogramu przyjęć poradni. 

R E J E S T R A C J A

Rejestracji można dokonać telefonicznie (67 349 22 22), lub osobiście. Do prawidłowej rejestracji na pierwszą wizytę niezbędne są dane Dziecka: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL (Rodzice dzieci do trzeciego miesiąca życia nie mających nadanego numeru PESEL podają swój PESEL) oraz skierowanie od lekarza, udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Pierwsza wizyta musi być wizytą ambulatoryjną (osobistą). Skierowania do poradni Neurologii Dziecięcej są ważne do momentu ustania przyczyny ich wystawienia (niezależnie od daty wystawienia skierowania przez lekarza kierującego). W przypadku kolejnych wizyt Pacjent może zostać umówiony na wizytę osobistą, teleporadę lub wizytę recepturową (powtórne recepty). W przypadku teleporady, świadczenie udzielane jest poprzez wykonanie połączenia przez przychodnię do opiekuna dziecka. 

Na pierwszej wizycie w poradni Opiekunowie winni przedstawić całą posiadaną dokumentację medyczną, włącznie z konsultacjami psychologicznymi. Informujemy, że skierowania wydane z Poradni Neurologii Dziecięcej zrealizować można bezpłatnie tylko w wybranych placówkach.

Placówka posiada umowy z :

Skierowanie na badania tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (MRI) można zrealizować w dowolnej placówce posiadającej kontrakt z NFZ. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z „Informacją” pod numerem telefonu 67 349 22 22